ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      เป้าประสงค์และกลยุทธ์
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน
      เพลงประจำโรงเรียน
      แผนที่โรงเรียน
      เกียรติประวัติโรงเรียน
 
เว็บไซต์ครูสุรินทร์
เว็บไซต์ Krooauy
   
>> เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ....เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
 

 20 มกราคม 2561
งานคืนสู่เหย้า BSW
>>ภาพกิจกรรม

20 มกราคม 2561
ทอดผ้าป่า รร
>>ภาพกิจกรรม

16 มกราคม 2561
วันครู
>>ภาพกิจกรรม

29 ธันวาคม 2560
ส่งท้ายปีเก่า Cowboy night
>>ภาพกิจกรรม

29 ธันวาคม 2560
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
>>ภาพกิจกรรม

25 ธันวาคม 2560
วันคริสต์มาส
>>ภาพกิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2561
คนดีศรีบางซ้าย
>>ภาพกิจกรรม  
21 กุมภาพันธ์ 61
นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ สาย 2
>>ภาพกิจกรรม  
19 กุมภาพันธ์ 2561
อำลาอาลัย ม.3 และ ม.6
>>ภาพกิจกรรม  
14 กุมภาพันธ์ 2561
Open House BSW' 60
>>ภาพกิจกรรม