ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน
      เพลงประจำโรงเรียน
      แผนที่โรงเรียน
      เกียรติประวัติโรงเรียน
 
เว็บไซต์ครูสุรินทร์
เว็บไซต์ Krooauy
   
>> เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีเปิดป้าย "อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558" และร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวบางซ้ายวิทยา" วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
 
 

 27-29 กันยายน 2560
เข้าค่ายลูกเสือ
>>ภาพกิจกรรม

27-29 กันยายน 2560
ค่ายวิชาการ
>>ภาพกิจกรรม

22 กันยายน 2560
งานเลี้ยงครูเกษียณ
>>ภาพกิจกรรม

21 กันยายน 2560
มุทิตาจิตครูเกษียณ
>>ภาพกิจกรรม

20 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสำหรับมวลชน
อ.บางซ้าย
>>ภาพกิจกรรม

13 กันยายน 2560
ประกวดร้องเพลง To be
number One
>>ภาพกิจกรรม

12 กันยายน 2560
นิเทศ ติดตาม
เชิงประจักษ์ (ก.ต.ป.น.)
>>ภาพกิจกรรม  
4 กันยายน 2560
ประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
>>ภาพกิจกรรม 
1 กันยายน 2560
กีฬาสี
>>ภาพกิจกรรม 
18 สิงหาคม 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
>>ภาพกิจกรรม