ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน
      เพลงประจำโรงเรียน
      แผนที่โรงเรียน
      เกียรติประวัติโรงเรียน
 
เว็บไซต์ครูสุรินทร์
เว็บไซต์ Krooauy
   
>> เผยแพร่ผลงาน
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ...ผู้อำนวยการผจญ โพธิราช เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคนใหม
   
 

 20 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
สตมวาร (๑๐๐ วัน)
>>ภาพกิจกรรม

19 มกราคม 2560
อบรมสิทธิเด็ก
>>ภาพกิจกรรม

18 มกราคม 2560
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามโครงการท่านนายก
>>ภาพกิจกรรม

16 มกราคม 2560
วันครู
>>ภาพกิจกรรม

30 ธันวาคม 2559
วันขึ้นปีใหม่
>>ภาพกิจกรรม

16-18 ธันวาคม 2559
แข่งทักษะศิลปหัตถกรรม
ระดับภาค จ.จันทบุรี
>>ภาพกิจกรรม

21 พฤศจิกายน 2559 สอบธรรมะศึกษา
>>ภาพกิจกรรม  
25 พฤศจิกายน 2559
วันวชิราวุธ
>>ภาพกิจกรรม 
25 พฤศจิกายน 2559 อบรม ก.อ.ร.ม.น
>>ภาพกิจกรรม 
4 ธันวาคม 2559
วันพบครู...เพื่อลูกรัก
>>ภาพกิจกรรม